Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu

 

Lékařské vyšetření pro řidičské opravnění

300,-

Lékařské vyšetření pro zdravotní průkaz

200,-

Lékařská prohlídka pro posudkové účely
 socialního zabezpečení na vlastní žádost    

300,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na
vlastní žádost

200,-

Posudek o zdravotní způsobilosti  pro sportovní průkaz

100,-

Lékařské vyšetření pro OVS na vlastní žádost

300,-

Výpisy, zprávy pro orgány činné v trestním
 řízení na vlastní žádost  

150,-

Lékařské vyšetření a prohlídky na vlastní žádost

300,-

Příhlašky na střední a vysoké školy

100,-

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - brigáda  

100,-

Vyplnění duplikátu očkovacího průkazu, opis JPP

100,-

Lékařský posudek pro jesle, MŠ  

50,-

Výpis úrazu pro pojišťovnu  

100,-

Výpis pro pojišťovnu s individiální prohlídkou 
a záznamem chorob za poslední 3 roky  

300,-

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ( tábor, soustředění, zotavovací akce, škola v přírodě, lyžařský výcvik)

100,-

Za odeslání zdravotní dokumentace  

100,-

Potvrzení na svářečský průkaz

100,-

Potvrzení na zbrojní pas    

1500,-

Vyšetření do 6 let dítěte, na vlastní žádost - kompletní

500,-

Vyšetření do 6 let dítěte, na vlastní žádost - cílené

400,-

Vyšetření do 6 let dítěte, na vlastní žádost - kontrolní

200,-

Vyšetření nad 6 let dítěte, na vlastní žádost
 - kompletní

400,-

Vyšetření nad 6 let dítěte, na vlastní žádost
 - cílené

300,-

Vyšetření nad 6 let dítěte, na vlastní žádost
 - kontrolní

100,-

Streptest

100,-

Nastřelování náušnic

500,-

CRP na vlastní žádost

100,-

Doplatek - Prevenar 13

Dle aktuální ceny distributora (400-500 Kč)